Domowy Kościół – Oaza Rodzin

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce.

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame.

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to:
• Codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania),
• regularne spotkanie ze słowem Bożym,
• codzienna modlitwa małżeńska,
• codzienna modlitwa rodzinna,
• comiesięczny dialog małżeński,
• reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
• uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach kręgu,
• uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Podstawowa praca formacyjna małżonków odbywa się w rodzinie, w comiesięcznych spotkaniach kręgu rodzin liczącego od 4 do 7 rodzin. W trakcie spotkań małżonkowie wspólnie rozważają Słowo Boże, odmawiają Różaniec Święty oraz omawiają wcześniej przez siebie temat.

Bardzo ważne dla małżonków we wspólnym dążeniu do świętości jest uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach organizowanych przez Domowy Kościół: rekolekcjach 15-dniowych I, II, III stopnia (oazach rodzin), kilkudniowych Oazach Rekolekcyjnych Animatorów Rodzin (ORAR I i II stopnia), rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych. Rekolekcje te przeznaczone są dla małżonków wraz z dziećmi.

Na poszczególnych stopniach oazy rekolekcyjnej formacja małżonków poszerzona jest o następujące zagadnienia: na I stopniu dotyczące duchowości małżeńskiej i życia rodzinnego, na II stopniu o tzw. liturgię rodzinną a na III stopniu o budowanie wspólnoty w aspekcie wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej w Kościele.

Założycielem Domowego Kościoła jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921–1987). W rozwoju Domowego Kościoła ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ. Duchową kolebką Domowego Kościoła jest Krościenko n/D, gdzie w 1973 r. odbyły się pierwsze oazy rodzin.

Znakiem Domowego Kościoła są dwa greckie słowa: „FOS” (światło) i „ZOE” (życie), wpisane w kształt krzyża, wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu.

Oaza rodzin

Adresy stron internetowych:
Domowego Kościoła – http://www.dk.oaza.pl
Ruchu Światło-Życie – http://www.oaza.pl
Film promocyjny Domowego Kościoła

DOMOWY KOŚCIÓŁ – PARAFIA DUCHA ŚWIĘTEGO TYCHY

Domowy Kościół czyli Oaza Rodzin w naszej Parafii istnieje od 1987 r. i w tym roku obchodził jubileusz 30 – lecia. W chwili obecnej liczy 8 rodzin skupionych w 2 kręgach oraz 5 rodzin w kręgu w trakcie pilotowania (I etapu formacji Domowego Kościoła). Spotkania w kręgach odbywają się raz w miesiącu w domach poszczególnych rodzin. W spotkaniu kręgu uczestniczy kapłan – opiekujący się Domowym Kościołem w naszej Parafii. W trakcie spotkania kręgu małżonkowie wspólnie modlą się, rozważają Słowo Boże i – przy kawie i ciastku – dzielą się życiem (rozmawiają) oraz omawiają przygotowany temat. Spotkanie kończy się modlitwą i błogosławieństwem kapłana.

Rodziny Domowego Kościoła naszej Parafii – w miarę swoich możliwości – uczestniczą w dniach wspólnoty Ruchu Światło – Życie, pielgrzymce Emaus, adoracji żłóbka w Katowicach Panewnikach oraz w różnych spotkaniach z moderatorem diecezjalnym i parą diecezjalną. Rodziny Domowego Kościoła aktywnie włączają się także w życie naszej parafii.

Zachęcamy nowe pary małżeńskie do włączenia się do Domowego Kościoła i obfitszego korzystania z łaski i mocy sakramentu małżeństwa. Kontakt z parą łącznikową lub z kapłanem opiekunem Domowego Kościoła.

Bieżące informacje:
• Na rozpoczęcie pracy w roku formacyjnym we wrześniu i zakończenie pracy w roku formacyjnym w czerwcu odbywają się spotkania modlitewne połączone ze śpiewem i dawaniem świadectw.
• W okresie Bożego Narodzenia rodziny Domowego Kościoła naszej Parafii gromadzą się na spotkaniu opłatkowym połączonym z adoracją.
• 4 razy w roku, na zmianę w Katowicach i Chwałowicach, odbywają się spotkania formacyjne dla animatorów i kandydatów prowadzone przez moderatora diecezjalnego Domowego Kościoła ks. Jarosława Ogrodniczaka

Opiekun Domowego Kościoła naszej Parafii:
Ksiądz Dariusz Wroński

Para łącznikowa:
Wanda i Andrzej Domagała
Tel. 691 881 013
e-
mail: dow1@op.pl

Jeżeli jesteś zainteresowany kontaktem z opiekunem Domowego Kościoła naszej parafii lub chciałbyś zadać dowolne pytanie dotyczące naszej grupy, skorzystaj z zamieszczonych danych lub poniższego formularza kontaktowego.