Dzieci Maryi

W każdą sobotę o 9.30 zapraszamy wszystkie dzieci naszej parafii (zarówno dziewczynki jak i chłopców) na spotkania Dzieci Maryi. Niemal 40 osobowa grupa pod okiem animatorek i księdza, rozwija swą wiedzę o wierze i Kościele. W ramach wspólnego przedpołudnia dzieci spędzają także czas na zabawie, integracji, wspólnym śpiewie, niejednokrotnie całodniowych wycieczkach, grach i spotkaniach w mniejszych grupkach. Na wzór Maryi dzieci pragną jak Maryja odpowiadać Panu Bogu „Amen” i z uśmiechem i pogodą ducha nieść radość z bycia dzieckiem Bożym.

Odpowiadając na wezwanie Maryi skierowane do Siostry Katarzyny Laboure w Paryżu w 1830 r., tworzymy wspólnotę Dzieci Maryi, której celem jest poznanie Niepokalanej i naśladowanie Jej cnót w codziennym życiu.Dzieci maryi1

W naszej parafii, od początku jej istnienia czyli od 1978 r. istnieje Grono Dzieci Maryi, założone przez pierwszą przełożoną parafialnego domu sióstr Elżbietanek – s. Celinę, a prowadzone aktualnie przez ks. Tomasza Kabałę

W służbie tej wspólnoty zaangażowanych jest 5 animatorek, które swoją formację przeżywają na odprawach oraz podczas dni skupienia.

Nasze spotkania rozpoczynają się tak jak rok szkolny, czyli we wrześniu. W tym też miesiącu zostaje utworzona grupa Kandydatek, które do 8 grudnia – święta patronalnego – przygotowują się do przyjęcia medalika, który symbolizuje przynależność do Dzieci Maryi i zobowiązuje do wypełniania 10 obowiązków.

Spotkania nasze mają różny charakter: modlitewny, pogłębiający wiedzę, ugruntowujący wiarę, kształtujący postawę Dziecka Maryi. Są też spotkania zabawowe, konkursy biblijne i nauka piosenek. Ponadto wspólnota nasza angażuje się czynnie w życie Kościoła. W ciągu całego roku liturgicznego bierzemy czynny udział w uroczystościach kościelnych i maryjnych pełniąc służbę przy sztandarze.

Co roku Dzieci Maryi przygotowują okolicznościowe przedstawienia np.: z okazji Dnia Matki. Podczas ferii zimowych oraz wakacji letnich, starsze dziewczyny biorą udział w szkoleniu dla przyszłych animatorek w tzw. KODA. Ponadto czas wakacji spędzamy radośnie na rekolekcjach Dzieci Maryi w różnych punktach naszej Archidiecezji.

Wszystkie dziewczynki pragnące naśladować życie Matki Najświętszej zapraszamy na spotkania Dzieci Maryi w soboty do sali nr 5 na godz. 9:30.

Cześć Maryi!  Cześć i chwała!

Jeżeli jesteś zainteresowana kontaktem z opiekunem Dzieci Maryi naszej parafii lub chciałabyś zadać dowolne pytanie dotyczące naszej grupy, skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego.