Inne inicjatywy parafialne

Bractwo Szkaplerzne
W każdą trzecią środę miesiąca o godzinie 19.00 zapraszamy na spotkania Bractwa Szkaplerznego. Latem 2017 w naszej parafii 300 osób przyjęło szkaplerz, wielu z nas od lat jest otulonych opiekuńczym płaszczem Matki Szkaplerznej. Duchowość Maryjna i duchowość karmelitańska może być drogą życia dla każdego wiernego. W styczniu 2018r ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc wyraził zgodę na utworzenie w naszej parafii wspólnoty Szkaplerza, wobec czego przed nami w następnych miesiącach zawiązanie wspólnoty poprzez wizytę i oficjalne pobłogosławienie naszej inicjatywy przez ojców karmelitów. Zapraszamy zarówno tych, którzy są już czcicielami Matko Bożej z Góry Karmel, jak i tych, którzy pragnęliby włączyć się w to dzieło.W ramach spotkań Bractwa Szkaplerznego (Rodziny Szkaplerza) Matki Bożej z Góry Karmel planujemy w spotkania wokół punktów: Eucharystia, formacja, konferencja, wspólna modlitwa ( Litania do Matki Bożej Szkaplerznej ). Chcemy ubogacać wiarą swoje serca, jeszcze mocniej zbliżać się do Chrystusa a także zachęcać innych do przyjęcia Szkaplerza, potrafiąc swoim świadectwem, pokorą i radością życia pokazywać, że nie ma w życiu większego szczęścia i błogosławieństwa niż przynależność do Maryi – Matki Chrystusa.

Godzina miłosierdzia
W każdym tygodniu, od poniedziałku do piątku zapraszamy o godzinie 15:00 do kaplicy na wspólną modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego. Dodatkowo w trzecie piątki miesiąca o godzinie 14:30 zapraszamy wszystkich czcicieli Bożego Miłosierdzia do wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Główny trzon spotkania stanowi adoracja w ciszy i osobista rozmowa z Chrystusem. Ponadto możliwość skorzystania ze spowiedzi, wspólna koronka, lektura fragmentów „Dzienniczka” św. siostry Faustyny a na zakończenie sakramentalne błogosławieństwo. Kult Bożego Miłosierdzia w kontekście przeżywanego niedawno Roku Miłosierdzia, Światowych Dni Młodzieży w Krakowie stał się jednym z głównych nurtów współczesnej duchowości na całym świecie. Warto we wspólnocie wpatrywać się w wizerunek Bożego Miłosierdzia i powtarzać sercem i życiem – „Jezu, ufam Tobie”.

Formacja kandydatów do przyjęcia sakramentu Bierzmowania
Przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii dotyczy uczniów 3 klasy gimnazjum (docelowo VIII klasy szkoły podstawowej). Przygotowania do bierzmowania polega na comiesięcznej Eucharystii w ostatni piątek miesiąca o godzinie 19.00. Po Eucharystii konferencja oraz spotkanie ze znaną bądź cenioną osobą, która osiągnęła sukces lub też z racji sprawowanej posługi w kościele jak i swego zawodu (dziennikarze, pisarze, psycholodzy) ukazują jak życie wiarą prowadzi do szczęścia, osiągnięcia zajmowanej pozycji i pokoju serca. Kandydaci do bierzmowania otrzymują także swoich animatorów, pod skrzydłami których mają jeszcze bardziej w sposób otwarty i bezpośredni pytać i rozwiewać swoje rozterki i dylematy dotyczące Kościoła. Co roku każdy bierzmowaniec otrzymuje też swojego modlitewnego opiekują, który modli się za Niego codziennie w ramach Duchowej Adopcji Kandydata do Bierzmowania.

Niedzielna Msza z udziałem dzieci
W niedzielę o 11:30 zapraszamy rodziców z dziećmi na Eucharystię z udziałem dzieci. W ramach Mszy Świętej kazanie dialogowane skierowane do dzieci, komentarze dotyczące poszczególnych części Eucharystii, indywidualne błogosławieństwo każdego dziecka, konkursy, śpiew z gitarą i pokazywaniem, a także wiele atrakcji mających zaszczepić w dzieciach głęboką miłość i rozumienie jak fundamentalnie ważną sprawą jest coniedzielne spotkanie z Jezusem.

Pierwsze Piątki Miesiąca – Msza Święta Szkolna
Pragnąc dzieci naszej parafii jeszcze mocniej związać przyjacielską więzią z Jezusem i Kościołem, w każdy Pierwszy Piątek Miesiąca od 16:00 zapraszamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, a następnie o 16.30 na Mszę Świętą dla dzieci, odprawianą również w intencji dzieci. Forma Eucharystii, jak i krzewienie duchowości związanej z obietnicami Chrystusa odnośnie odprawienia Pierwszych Piątków Miesiąca (m.in. książeczki, w których dzieci mogą zbierać podpisy) ma sprawić by dzieci i młodzież przez całe swe życie zawsze pamiętały, jak wielkim prezentem i przywilejem jest zapraszanie do codziennego życia Jezusa – największego przyjaciela każdego z nas.

Słowo Życia
Inicjatywa propagująca biblijne cytaty. Z tyłu kościoła cyklicznie w koszyczku wystawiane są karteczki z cytatami z Pisma Świętego. Losując można wybrać fragment pomocny na prywatnej modlitwie, adoracji, medytacji, jak i taką formą (darując komuś kartkę) można wesprzeć kogoś Bożym Słowem dającym życie i nadzieję.

Religijne szkolne koło filmowe „Arka Noego”.
Co tydzień w środę o 12.50 w SP nr 37 w sali 220, dzieci spotykają się na modlitwie, zabawie, integracji, grach i wspólnych sensach wartościowych filmów rysunkowych lub religijnych fabularnych opowieści.