Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy naszej parafii powstał w 1992 roku. W lutym tegoż roku troje ludzi wyjechało na Ogólnopolskie Szkolenie Instruktorskie I stopnia, zorganizowane przez Zarząd KSM-u Archidiecezji Krakowskiej w Poroninie. I tak się zaczęło…

We wrześniu 2005 roku nasz oddział wznowił działalność po pięciu latach przerwy. Opiekunem oddziału został ks. Dawid Maślanka, któremu udało się zebrać grupę młodzieży chcącą czynnie uczestniczyć w życiu parafii.

W dniach 8.11.2005 i 15.11.2005 wybraliśmy nowy zarząd i przystąpiliśmy do działania. Za główny cel postawiliśmy sobie przygotowanie nowego pokolenia do przyrzeczenia, oraz kontynuowanie działalności KSM w naszej parafii. Pod koniec listopada udało się nam zorganizować pierwszą zabawę – Andrzejki, na które zaprosiliśmy młodzież oazową.

3.12.2005 roku odbyła się pielgrzymka naszego oddziału na Jasną Górę, stanowiąca duchowe przygotowanie do przyrzeczenia. Po mszy, w której wzięliśmy udział jako schola odbyła się konferencja z udziałem ks. Mariusza Pacwy. Tydzień później, 11.12.2005 w parafii pod wezwaniem św. Barbary w Katowicach Giszowcu grupa ponad siedemdziesięciu kandydatów z całej archidiecezji składała przyrzeczenie – wśród nich 9 osób z naszego oddziału: Bartosz Prudło, Monika Przybyła, Sebastian Musioł, Beata Baranowska, Robert Lubowiecki, Krzysztof Frączek, Grzegorz Marciniak, Grzegorz Gałuszka oraz Michał Pochaba. Mieliśmy zaszczyt wnieść swój wkład w oprawę muzyczną Mszy św.

    Następnie udało się nam zorganizować:

  • 20. 12. 2005 – spotkanie opłatkowe, na które zaprosiliśmy oddział z Czułowa wraz z księdzem Brachmańskim
  • Zabawę sylwestrową
  • 26. 02. 2006 – zabawę, w której wzięły udział zaproszone małżeństwa, oraz członkowie naszego oddziału. Była to pierwsza zabawa po remoncie salki oraz okazja do wypróbowania nowego parkietu!
  • 05. 2006 – pielgrzymkę na krakowskie Błonia, dzięki której młodzież z naszej parafii mogła uczestniczyć w spotkaniu z papieżem Benedyktem XVI
  • 07.10.2006 – w naszym kościele rozpoczął się Różańcem św. zjazd diecezjalny, na którym prezes Anna Psiuk omówiła ogólnopolską sesję zarządów, a ksiądz Pacwa skierował do nas swoje słowo przypominając o wartościach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Zjazd cieszył się zainteresowaniem mediów – w imieniu członków naszego oddziału wywiadu dla Radia eM oraz telewizji regionalnej udzielił Sebastian Musioł.

Obecnie bierzemy czynny udział w organizacji licznych wydarzeń parafialnych, m. in dorocznego festynu, kiermaszy książek itp.

KSM

Jeżeli jesteś zainteresowany kontaktem z opiekunem KSM naszej parafii lub chciałbyś zadać dowolne pytanie dotyczące naszej grupy, skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego.