Ministranci i służba liturgiczna

Większość funkcji, związanych z posługiwaniem księdzu w trakcie odprawiania Mszy Świętej oraz innych nabożeństw, powierzanych jest w naszej parafii wyłączanie chłopcom, młodzieńcom lub mężczyznom. Szczególną grupę wśród służby liturgicznej stanowią MINISTRANCI. Ministrantem może zostać każdy chłopak naszej parafii, który w pełni uczestniczy we Mszy Świętej (czyli przystąpił już do Pierwszej Komunii Świętej) i chce służyć Bogu właśnie w taki sposób.

Ministranci_2 Ministranci_1 Posługiwanie kapłanowi daje możliwość bycia najbliżej ołtarza i całej „akcji liturgicznej”. Obecność przy ołtarzu zobowiązuje ministranta, aby służbę swoją pełnił z należytą uwagą, godnością i pobożnością. Posługiwanie jest wielkim wyróżnieniem.

Bycie ministrantem to również okazja do nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni z rówieśnikami oraz atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu (zbiórki, wspólne zadania, wyjazdy weekendowe i wakacyjne).
Ministranci, lektorzy i komentatorzy spełniają prawdziwą funkcję liturgiczną. To zobowiązuje również do pracy nad swoim charakterem oraz do dawania odważnego świadectwa swoim życiem.

DEKALOG MINISTRANTA

  1. Ministrant kocha Boga i tylko jemu oddaje cześć.
  1. Ministrant potrafi się modlić i na każdej Mszy Świętej przystępuje do Komunii Świętej.
  1. Ministrant potrafi zrezygnować z przyjemności aby przyjść na swoją służbę.
  1. Ministrant kocha i zna Liturgię oraz potrafi służyć do Mszy Świętej.
  1. Ministrant dba o czystość swojej mowy i uczynków, i zawsze mówi prawdę.
  1. Ministrant odnosi się ze szczególnym szacunkiem do wszystkich dziewczyn i kobiet.
  1. Ministrant jest wzorowym synem i nie ucieka od obowiązków domowych.
  1. Ministrant szanuje każdą cudzą i wspólną własność oraz brzydzi się kradzieżą.
  1. Ministrant chętnie się uczy i rozwija swoje talenty oraz szanuje swoich nauczycieli.
  1. Ministrant zawsze dotrzymuje danego słowa.

NASZ PATRON – ŚWIĘTY TARSYCJUSZ

Jeżeli jesteś zainteresowany kontaktem z opiekunem ministrantów naszej parafii lub chciałbyś zadać dowolne pytanie dotyczące służby ministranckiej, skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego.