Różaniec rodziców

Historia powstania Różańca Rodziców

W 2001r grupa rodziców znad morza bierze udział w rekolekcjach. Rekolekcje skierowane były na modlitwę przebaczenia, o uzdrowienie relacji rodzice – dzieci. Ksiądz rekolekcjonista poprowadził je w taki sposób, aby wskazać przeszkody (np. brak przebaczenia) jakie często nosimy w sercu, a które przeszkadzają w otwarciu na uzdrawiające działanie Ducha Świętego. Jeszcze w trakcie trwania rekolekcji zebrało się grono rodziców, którzy zadeklarowali chęć modlitwy w intencji swoich dzieci. Owocem rekolekcji, była m.in. inicjatywa powstania Różańca Rodziców. W trakcie tej modlitwy prosimy Pana Jezusa o uzdrowienie relacji rodzice-dzieci, o to aby skutki naszych (czyli rodziców) grzechów, nie dotykały dzieci oraz o pełnię błogosławieństwa Bożego dla dzieci.
W 2001 roku powstała pierwsza grupa, w 2002 kolejna, w 2003 było już 5 grup. Po artykule w czasopiśmie „Miłujcie się!” (numer 5/2005) napłynęło kilkaset nowych zgłoszeń z kraju i z zagranicy i napływają wciąż nowe. W grudniu 2005 r. było już nowych kilkanaście grup Różańców Rodziców, wciąż powstają nowe, obecnie jest ich ponad 2700 i liczba ta wciąż rośnie. Powstają także grupy poza granicami Polski. Inicjatywa ma również swoją stronę internetową: www.rozaniecrodzicow.pl.

Jak to działa w naszej parafii?

Idea jest prosta. Do grupy należy 20 rodziców. Każda osoba codziennie odmawia jedną dziesiątkę różańca rozważając ustaloną w grupie „swoją” tajemnicę w 3 intencjach dotyczących rodziców i dzieci tejże grupy:

  1. O uzdrowienie naszych relacji z dziećmi,
  2. O to aby skutki naszych (czyli rodziców) grzechów, nie dotykały naszych dzieci,
  3. O pełnię błogosławieństwa Bożego dla naszych dzieci.

Dzięki temu cała grupa łącznie modli się codziennie wszystkie części różańca w intencji wszystkich dzieci z grupy. Obowiązek jest tylko jeden – dziesiątka różańca każdego dnia – wyznaczoną tajemnicę. W sumie zajmuje nam to około 4-6 minut na dobę. Grupa Różańca Rodziców nie ma żadnych cyklicznych spotkań czy formacji, uczestnicy porozumiewają się głównie mailowo. Jeżeli jest taka wola w danej grupie, rodzice zamawiają 1-2 razy do roku Mszę Św. w intencji grupy.

Jeżeli jesteś zainteresowany kontaktem z opiekunem Różańca Rodziców, chcesz dołączyć do grupy lub chciałbyś zadać dowolne pytanie dotyczące grupy, skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego.