Grupa modlitewna „Ruah”

Historia (nie)dawna.

Z inspiracji Soboru Watykańskiego II powstała tzw. Liturgia Słowa, czyli nabożeństwo Biblijne – jest to wspólna modlitwa Słowem Bożym – słuchanie i rozważanie. Spotkanie modlitewne jest jedną z form tej właśnie Liturgii Słowa.

Spotkania modlitewne w naszej parafii.

Spotkania modlitewne w naszej parafii odbywają się w czwartki po Mszy św. wieczornej, czyli od godziny 18.30 i trwają około 1 godzinę. Jeżeli to możliwe, zachęcamy aby samo spotkanie modlitewne było przedłużeniem przeżytej wcześniej Eucharystii, która rozpoczyna się w godzinie 18.00 w Kaplicy – czyli tym samym miejscu w którym spotykamy się na modlitwie. Spotkania modlitewne są naszym osobistym spotkaniem z Bogiem, więc zawsze rozpoczynają się wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Sam Pan Jezus zapewnia nas o swojej obecności na spotkaniu modlitewnym: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Spotkanie modlitewne jest wspólnym dziełem wszystkich uczestników, daje możliwość każdemu z obecnych aktywnie włączyć się w modlitwę nie tyle poprzez powtarzanie z góry ustalonych wezwań co przez wypowiedzenie swojej własnej modlitwy, podzielenie się tym co dzieje się w jego wnętrzu, aby przez to stać się darem dla innych.

Przeczytaj – wybrane elementy spotkania modlitewnego.

Bracia i siostry zgromadzeni na spotkaniu modlitewnym stanowią realnestałe zaplecze modlitewne naszej parafii, dlatego ze szczególnym zaangażowaniem podejmują intencje, które zostały skierowane do Pogotowia Modlitewnego przez osoby poszukujące modlitwy wstawienniczej i wsparcia duchowego.

Usłysz wołanie Jezusa – przyjdź na spotkanie modlitewne!
Każdy czwartek, w Kaplicy, zaraz po Mszy św. około godziny 18.30.

Ruah na facebooku

Grupa modlitewna