Kancelaria

Kancelaria Parafialna czynna:

Poniedziałek, czwartek, piątek (za wyjątkiem świąt):
od 9:00 do 11:00
od 15:00 do 17:00

Wtorek (za wyjątkiem świąt):
od 8:00 do 10:00
od 16:00 do 18:00

Środa – nieczynne

Telefon: 32 219 41 60

– w przypadkach nagłych i losowych: w ciągu całej doby

Chrzest święty

Pośrednikiem między Bogiem a nami jest Jezus Chrystus. Z Panem Jezusem na zawsze, na całą wieczność łączy nas CHRZEST ŚWIĘTY. Również przez Chrzest św. wchodzimy do Świętego Kościoła Powszechnego, powiększając Jego organizm. Czy zdajecie sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka płynie z faktu przyjęcia Chrztu Świętego?

O chrzest dla dziecka proszą Kościół Święty rodzice.
Nie mogą ich w tej sprawie wyręczać osoby trzecie, np. krewni lub przyjaciele!

Dlatego:

 1. W odpowiednim czasie, przynajmniej tydzień przed planowanym Chrztem dziecka, jeden z rodziców zgłasza się w kancelarii parafialnej, celem odebrania specjalnego formularza, na podstawie którego po Chrzcie św. dziecko zostanie wpisane do ksiąg metrykalnych.
 2. Rodzice dziecka przygotowują się religijnie na uroczystość Chrztu św. dziecka:
  • uczestniczą w jednej katechezie chrzcielnej, która odbywa się w każdy czwarty piątek miesiąca o godz. 17:00 w salce parafialnej obok zakrystii;
  • w dniu Chrztu św. przyjmują Komunię św. (chyba że nie mogą, np. z powodu małżeństwa cywilnego).
 3. Przy Chrzcie św. asystują zarówno rodzice jak i chrzestni.
 4. Do Chrztu Świętego przychodzimy przynajmniej 10 minut przed wyznaczoną godziną.
 5. Gdyby Chrzest Święty miał być z różnych przyczyn przełożony na inny termin, należy o tym poinformować Kancelarię Parafialną.
 6. Sakramentu Chrztu św. udzielamy w naszej Parafii w każdą czwartą sobotę miesiąca, w czasie Mszy św. o godz. 17:00.
 7. Cieszymy się, jeśli rodzice odpowiedzialnie podchodzą do spraw Chrztu Świętego i naszych zaleceń. Traktujmy naszą wiarę i przekonania poważnie i odpowiedzialnie.

Okazja do Spowiedzi św. codziennie pół godziny przed każdą Mszą św. (w sobotę od godz. 16.30).

Rodzice chrzestni

 1. Chrzestnymi mogą być jedynie katolicy praktykujący.
 2. Nie mogą tej funkcji pełnić osoby żyjące w związku cywilnym (bez ślubu kościelnego).
 3. Chrzestni przedstawiają zaświadczenie swego proboszcza, iż są zdolni do pełnienia tej godności. W swojej parafii zamieszkania chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezie przedchrzcielnej. Przypominamy, że w naszej parafii odbywa się ona w każdy czwarty piątek miesiąca o godz. 17:00 w salce parafialnej obok zakrystii.
 4. W przypadku chrzestnych młodocianych (do 18 roku życia) wymagane jest zezwolenie katechety szkolnego.
 5. Rodzice chrzestni w tym dniu przyjmują Komunię Świętą.
 6. Pamiętajmy, że w przygotowaniach do uroczystości Chrztu św. najważniejsze są troski wokół spraw religijnych, poprawne przygotowanie swojego wnętrza. Problemy stołu oddalamy na dalsze miejsce. Jesteśmy przecież ludźmi wierzącymi! Niech tej uroczystości nie zakłóci spożywanie alkoholu!

Bierzmowanie

Sakramentu bierzmowania udziela biskup

Zwykle dzieje się to w okresie wizytacji kanonicznej (co kilka lat) a w dużych miejskich parafiach, sakramentu tego udziela się częściej (co rok lub dwa). Jest zwyczajem naszej Archidiecezji, że do bierzmowania przedstawia się uczniów klas trzecich gimnazjalnych, ponieważ ten sakrament wprowadza młodego chrześcijanina w dojrzałe życie religijne.

Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli, mogą czekać na czas wizytacji kanonicznej parafii, lub zgłosić się do kancelarii parafialnej celem uzyskania odpowiednich informacji. Co dwa miesiące w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach Ksiądz Biskup udziela sakramentu bierzmowania dorosłym. Kandydat po odpowiednim pouczeniu w parafii otrzymuje zaświadczenie, na podstawie którego zostanie dopuszczony do bierzmowania w Katedrze.

Kandydat do bierzmowania przedstawia świadectwo Chrztu Świętego.

Pokuta

W naszej parafii można wyspowiadać się codziennie pół godziny przed każdą Mszą Świętą. W soboty już od godz. 1630. Przed świętami lub z okazji różnych wydarzeń religijnych, w parafii dajemy specjalna możliwość do skorzystania z Sakramentu Pokuty. O szczegółach informuje się w aktualnych ogłoszeniach parafialnych. Na życzenie spowiadamy o każdej porze dnia.

Starajmy się skorzystać z sakramentu Pokuty przed Mszą św.
Jedynie w wypadkach szczególnych spowiadamy się w czasie Mszy Świętej.

Eucharystia

Najdoskonalej wielbimy Boga Mszą św.

Szczegółowy porządek Mszy św. oraz nabożeństw podany jest tutaj.
Niemniej jednak chwalimy Boga również innymi nabożeństwami, których w Kościele św. jest bardzo wiele. W ten sposób można zaspokoić różne formy pobożności. Zaznacza się, że udział we wszystkich nabożeństwach poza mszalnych jest dobrowolny.

Kościół św. nikogo do nich nie zobowiązuje, jedynie zachęca. Zobowiązani jesteśmy z prawa kościelnego jedynie do niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy świętej.

Msza św. sprawowana w sobotni wieczór o godzinie 17.00 jest Mszą św. niedzielną.

Zamawianie intencji mszalnych przez wiernych

Każdy katolik może zamówić Mszę świętą w dowolnej intencji. Zwykle zamawiamy Msze św. za naszych zmarłych. Pamiętajmy jednak również o żywych, a więc o naszych bliźnich i o nas samych. Zamawiajmy więc Msze św. w intencjach rodziny, konkretnej osoby i sprawy. Dobrze by było, aby każda rodzina przynajmniej raz w roku zamówiła Mszę św. W miarę możliwości niech wszyscy członkowie rodziny uczestniczą w tej Mszy św., przystępując uprzednio do Spowiedzi św.

Intencję Mszalną można zamówić z rocznym wyprzedzeniem. Od września każdego roku dajemy możliwość zamówienia Mszy św. na rok przyszły. Intencje zamawiamy zwykle w kancelarii parafialnej.

Przyjmowanie Komunii św. przez chorych – posługa Nadzwyczajnych Szafarzy

Nadzwyczajni szafarze Komunii św. pełnią swoją funkcję liturgiczną w dwóch zakresach: pomagając w rozdawaniu Komunii św. podczas Eucharystii oraz zanosząc Komunię św. osobom chorym i osłabionym wiekiem do domów lub szpitali. W naszej parafii posługuje 5 nadzwyczajnych szafarzy. Przez swoją posługę umożliwiają każdemu choremu częste przyjmowanie Komunii św. w swoim domu. Jeżeli masz w rodzinie osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą przyjść do kościoła a pragnęłyby przyjmować Jezusa Eucharystycznego lub sam jesteś w takiej sytuacji, skorzystaj z posługi naszych szafarzy. Wystarczy zgłosić taką potrzebę w kancelarii parafialnej lub zakrystii bądź skontaktować się z nami telefonicznie.

Sakramenty Chorych

Sakrament Namaszczenia Chorych chrześcijanin przyjmuje w poważnej chorobie lub starości. Jest to sakrament, który daje nam specjalną łaskę przyjęcia cierpienia i choroby, dlatego nie bójmy się jego przyjmowania.

Odrzućmy fałszywe myślenie i odczucia związane z Namaszczeniem Chorych.
Absolutnie nie można tego Sakramentu łączyć i kojarzyć ze śmiercią!

Sakrament chorych można przyjąć więcej razy w ciągu życia!

Co należy przygotować na przybycie kapłana do domu chorego?

 • stolik nakryty jasnym obrusem, na nim krzyż,
 • obok zapaloną świecę oraz
 • na spodeczku nieco waty lub chleba.

Domownicy wraz z kapłanem i chorym powinni uczestniczyć we wspólnej modlitwie.

Przyjmowanie Komunii św. przez chorych – posługa Nadzwyczajnych Szafarzy

Nadzwyczajni szafarze Komunii św. pełnią swoją funkcję liturgiczną w dwóch zakresach: pomagając w rozdawaniu Komunii św. podczas Eucharystii oraz zanosząc Komunię św. osobom chorym i osłabionym wiekiem do domów lub szpitali. W naszej parafii posługuje 5 nadzwyczajnych szafarzy. Przez swoją posługę umożliwiają każdemu choremu częste przyjmowanie Komunii św. w swoim domu. Jeżeli masz w rodzinie osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą przyjść do kościoła a pragnęłyby przyjmować Jezusa Eucharystycznego lub sam jesteś w takiej sytuacji, skorzystaj z posługi naszych szafarzy. Wystarczy zgłosić taką potrzebę w kancelarii parafialnej lub zakrystii bądź skontaktować się z nami telefonicznie.

Małżeństwo

Kandydaci do małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem załatwienia formalności związanych z planowanym małżeństwem na 3 miesiące przed datą ślubu.

Jakie warunki należy spełnić i jakie dokumenty dostarczyć?

 1. Świadectwo Chrztu Świętego najnowszej daty (nie starsze niż 6 miesiące od daty wystawienia). Świadectwo Chrztu zawiera informację o stanie wolnym. Fakt zawarcia małżeństwa przekazywany jest także do parafii miejsca Chrztu i jest odnotowany w Księdze Metrykalnej.
 2. Świadectwo z katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej (licealnej, zawodowej, technicznej). Kandydaci, którzy nie mają takiego świadectwa zobowiązani są do skorzystania z tzw. katechumenatu przedmałżeńskiego.
 3. Dowód osobisty
 4. Należy uczestniczyć w naukach przedślubnych. Najbliższe nauki w naszej parafii odbędą się we wrześniu 2018r. Dokładne daty zostaną podane późniejszym terminie. Każda para narzeczonych bierze udział w 3 naukach:
  • nauka ogólna dla grupy narzeczonych głoszona przez księdza – czas trwania około 2,5h.
  • nauka ogólna dla grupy narzeczonych głoszona przez doradcę rodzinnego – tydzień po spotkaniu z księdzem
  • jedno indywidualne spotkanie narzeczonych z doradcą rodzinnym – umawiane indywidualnie po nauce ogólnej
 5. Należy uczestniczyć w Dniu Skupienia dla narzeczonych. Dni skupienia odbywają się w trzech tyskich parafiach: św. Benedykta, św. Marii Magdaleny, św. Franciszka i św. Klary. Aktualny plan Dni Skupienia umieszczony jest tutaj oraz obok wejścia do zakrystii naszego kościoła.
 6. Dostarczyć zaświadczenie z USC celem zawarcia małżeństwa konkordatowego.
 7. Jeżeli kandydaci zawarli już małżeństwo w USC, wtedy okazują stosowny dokument.
 8. Wdowcy lub wdowy dodatkowo dostarczają świadectwo śmierci małżonka.
 9. W przypadku, gdy kandydaci (zarówno kobieta jak i mężczyzna) nie ukończyli lat 18, wymagana jest zgoda Sądu dla nieletnich, dyspensa z Kurii Biskupiej oraz zgoda rodziców. Jednakże załatwienie tych spraw dokonuje się przy udziale Proboszcza.
 10. Narzeczeni pragnących pogłębić przygotowanie do małżeństwa mogą skorzystać z dodatkowych propozycji dostępnych w naszej diecezji. Małżeństw to decyzja, przygoda i odpowiedzialność na całe życie, dlatego gorąco rekomendujemy poniższe programy przygotowania do małżeństwa:

Kandydaci do małżeństwa zechcą przypomnieć sobie przed przybyciem do kancelarii parafialnej:

 1. 6 Prawd Wiary
 2. 7 Sakramentów św.
 3. 10 Przykazań Bożych
 4. Ojcze Nasz
 5. Wierzę w Boga
 6. Podstawowe wiadomości o Jezusie Chrystusie.

Małżeństwo zawierane jest w czasie Mszy św. lub poza nią. Termin ustala się z księdzem w kancelarii parafialnej. Jeśli małżeństwo zawierane jest poza Mszą św., wtedy wypada, aby młodzi małżonkowie zamówili Mszę św. w swojej intencji w innym terminie.

Śmierć w rodzinie należy do najbardziej bolesnych przeżyć. Pamiętajmy jednak wtedy o Chrystusie, który zapewnia nas o życiu wiecznym i który stale jest z nami jako nasza jedyna pociecha, nadzieja i ostoja. Dlatego łączmy się w takich chwilach z Jezusem, który zapewnia: „kto wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”

Módlmy się często za zmarłego i zamawiajmy za niego Mszę Świętą!

Jak załatwiamy formalności pogrzebowe w parafii?

 1. Jeżeli chcemy pochować zmarłego na naszym parafialnym cmentarzu, załatwianie pogrzebu rozpoczynamy w naszej kancelarii parafialnej.
 2. Jeżeli chcemy pochować na cmentarzu komunalnym, wtedy najpierw zgłaszamy pogrzeb na cmentarzu komunalnym,
  załatwiając miejsce, przewóz i termin pogrzebu konsultowany z naszą kancelarią parafialną.
 3. Dostarczamy również następujące dokumenty:
  a. kartę zgonu
  b. akt zgonu z USC
  c. ewentualnie zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych