Kapłani, siostry i służba kościelna

Księża

ks. Dariusz Mazur

Proboszcz, urodził się 24.07.1967r. w Grodkowie. Wyświęcony na kapłana przez Ks. Abpa Damiana Zimonia w katowickiej Archikatedrze dnia 14.05.1994r. Pełnił posługę wikariusza między innymi w parafiach w Katowicach Załężu, Chorzowie Batorym, Katowicach Podlesiu, Jejkowicach oraz posługę kapelana aresztu śledczego Mysłowicach. Od lutego 2015r. administrator, natomiast od 01.10.2015r proboszcz naszej Parafii.

ks. Dariusz Wroński

Wikary. Ur. się 21 VIII 1983 r. w Siemianowicach Śl. Święcenia prezbiteriatu przyjął 9 V 2009 roku w Katowicach. Poprzednio posługiwał w Wodzisławiu Śląskim w par. św. Herberta, oraz w Rudzie Śląskiej – Wirku, gdzie odpowiadał m. in. za kręgi Oazy Rodzin, Katechezę Dorosłych, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Legion Maryi, Dzieci Maryi i dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej. Posługę wikarego w naszej parafii rozpoczął od września 2016r.

ks. Tomasz Kabała

Wikary. Ur. 20.05.1984 w Rudzie Śl., par. św. Wawrzyńca i Antoniego w Wirku. Jest neoprezbiterem 2016r; jego hasło prymicyjne to „Dopomóż mi, Panie, aby oczy moje były miłosierne, aby słuch mój był miłosierny, aby język mój był miłosierny, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, aby nogi moje były miłosierne, aby serce moje było miłosierne” (św. Siostra Faustyna). Posługę wikarego w naszej parafii rozpoczął od września 2016r.

ks. Wojciech Solik

Wikary. Urodził się 28.lipca 1983 roku w Katowicach. Pochodzi z parafii pw. Podwyższenia Krzyża św, I M.B. Uzdrowienia Chorych w Katowicach. Świecenia kapłańskie przyjął 10.05. 2008. Do 2011r posługiwał w parafii pw. św, Jerzego w Rydułtowach a następnie przez 6 lat w parafii św. Jadwigi w Chorzowie. Posługę wikarego w naszej parafii rozpoczął 31 sierpnia 2017r.

 

Siostry zakonne

s. Miriam

siostra Elżbietanka
Przełożona Klasztoru

s. Angelina

siostra Elżbietanka

s. Dorota

siostra Elżbietanka

s. Sławomira

siostra Elżbietanka

 

Nadzwyczajni szafarze Komunii Św.

Michał Bonczyk

Nadzwyczajny szafarz
Komunii Świętej

Stanisław Stawarz

Nadzwyczajny szafarz
Komunii Świętej

Andrzej Suchan

Nadzwyczajny szafarz
Komunii Świętej

Andrzej Chodor

Nadzwyczajny szafarz
Komunii Świętej

Arkadiusz Pyka

Nadzwyczajny szafarz
Komunii Świętej

Daniel Binda

Nadzwyczajny szafarz
Komunii Świętej

Robert Lubowiecki

Nadzwyczajny szafarz
Komunii Świętej

 

Służba kościelna

Stawarz Stanisław

Kościelny

Gałuszka Jerzy

Kościelny

Kściuczyk Rufin

Kościelny

Kajzer Zbigniew

Kościelny

Chodor Andrzej

Kościelny

Suchan Andrzej

Kościelny

 

Jarzyna Konrad

Kościelny

Łucka Horst

Kościelny