Nabożeństwa i spowiedź św.

Msze Święte:

  • w niedziele i święta: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 14:30, 16:30
  • w dni powszednie: 7:00, 18:00
  • w soboty: 7:00, 17:00
  • w pierwsze piątki miesiąca: 7:00, 8:00, 18:00

W święta zniesione przez Państwo, Msze święte oraz inne uroczystości religijne mają swój specjalny porządek, o którym informujemy w aktualnych ogłoszeniach duszpasterskich w niedzielę poprzedzającą święto lub uroczystość.

Msze święte niedzielne w innych tyskich parafiach


Udzielanie sakramentu Chrztu Świętego w czasie Mszy Świętej oraz błogosławieństwa rocznych dzieci:
– w każdą czwartą sobotę miesiąca o godz. 17:00


Nabożeństwa powołaniowe do Służby Bożej:
– w pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17:30, czyli w dniu modlitw Kościoła o powołania kapłańskie i zakonne


Nabożeństwa do Ducha Świętego:
– w trzeci czwartek miesiąca o godz. 17:30


Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego:
– w trzeci piątek miesiąca o godz. 17:30


Adoracje Najświętszego Sakramentu:
– Adoracja Najświętszego Sakramentu – w każdy drugi i czwarty czwartek przed Mszą św. od godz. 17.30
– w każdy czwartek o godz. 18.30-19.30 – spotkania modlitewne prowadzone przez Grupę modlitewną „Ruah”


Nabożeństwa Drogi Krzyżowej z kazaniem pasyjnym w Wielkim Poście :
– w piątki o godz. 17:15


Nabożeństwa Gorzkich Żali w Wielkim Poście:
– w niedziele o godz. 16:00


Nabożeństwa majowe:
– w tygodniu o godz. 17:30
– w soboty o godz. 16:30
– w niedziele o godz. 16:00


Nabożeństwa Różańcowe w październiku:
– w tygodniu o godz. 17:15
– w soboty o godz. 16:15
– w niedziele o godz. 15:45


Nieszpory niedzielne o godz. 16:00


Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu
– 25 lutego każdego roku – w ramach porządku diecezjalnego


Każdy chrześcijanin winien uszanować
własne i cudze przekonania religijne,
swój Kościół święty, wreszcie miejsce kultu.

Szanując własne przekonania religijne, swą wiarę, nie spóźniajmy się na Mszę świętą niedzielną. Nie wychodźmy też do domu przed jej zakończeniem. Umiejmy się zachować w czasie trwania Mszy świętej. Nie można w tym czasie rozmawiać. Uczmy tego szacunku nasze dzieci!

Pamiętajmy, że dziecku nie wolno pozwalać „na wszystko”. Bo kiedyż rozpoczniemy właściwy proces wychowawczy? Spacerowiczów i turystów prosimy, aby nie zwiedzać obiektu i posesji kościoła w czasie sprawowania nabożeństw.

Prosimy wszystkich o poszanowanie całego zaplecza materialnego, np. parku, oświetlenia, drzewek, krzewów itp. Prosimy o zachowanie czystości w ubikacjach przykościelnych pamiętając, iż zwłaszcza w tym miejscu uzewnętrznia się osobista kultura człowieka.