Rozpoczynamy przygotowanie do bierzmowania 2019

BIERZMOWANIE 2019 – INFORMACJE

Rozpoczynamy przygotowanie do sakramentu bierzmowania, jaki udzielony będzie młodzieży wiosną 2019 roku. W tym roku sakrament przyjmą dwa roczniki tj. chętni uczniowie klas 8 szkoły podstawowej i 3 klas gimnazjalnych. Zapisy młodych osób, pragnących w tym roku szkolnym przyjąć z rąk księdza biskupa sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, odbywać się będą u ks. Tomasza Kabały od poniedziałku 10 września do piątku 14 września, codziennie od godziny 18.45 do 20.30 w kancelarii parafialnej. Na spotkanie młodzi przychodzą OSOBIŚCIE. Zapisu nie może dokonać rodzic lub kolega. Młodzież na spotkanie przynoszą kartki – swoje dane wypisane na komputerze (bez kartki z dokładnie wypisanymi danymi młoda osoba nie będzie mogła się zapisać). Dane:

Imię i nazwisko:
Dokładny Adres zamieszkania:
Data i miejsce urodzenia:
Parafia chrztu i data (rok):

Ponadto każdy kandydat przynosi na rozmowę także 30 zł na książkę, która przy zapisie otrzyma.

DO KANCELARII WCHODZIMY POJEDYNCZO. W POCZEKALNI MOŻE CZEKAĆ KILKA OSÓB, ALE ROZMOWY ODBYWAJĄ SIĘ INDYWIDUALNIE.

Spotkanie dla rodziców kandydatów do bierzmowania odbędzie się w środę 19 września o godzinie 18.45 w kaplicy. Wszystkie informacje podane są w gablotkach i na stronie internetowej parafii.

INFORMACJE DODATKOWE:

Młoda osoba, spoza parafii pragnąca przygotowywać się do bierzmowania w naszej parafii, zostanie przyjęta tylko i wyłącznie w momencie osobistego zgłoszenia się do księdza Tomasza i przedstawienia pisemnej zgody proboszcza swojej parafii na bierzmowanie poza parafią. Najpóźniej do 14 września.

FORMACJA:

Raz w miesiącu obowiązkowa Msza. Ostatni piątek miesiąca godzina 19.00. Po Mszy spotkanie z ciekawym gościem.
Wrzesień – rekrutacja
Październik – 26 października godzina 19.00
Listopad – 23 listopada godzina 19.00
Grudzień – święta
Styczeń – 25 stycznia 19.00
Luty – ferie
Marzec – 29 marca 19.00
Kwiecień – szkolne rekolekcje wielkopostne
Maj – 31 maja godzina 19.00
+
Raz w miesiącu spotkanie z animatorem w grupie według terminów ustalonych wspólnie z animatorem
+
Znajomość treści z książki Youcat dla bierzmowańców
+
Bieżące inicjatywy podane przez duszpasterza, odpowiadającego za bierzmowanie. Wszelkie pytania, jakie będą pojawiały się na bieżąco na przestrzeni roku, załatwiamy bezpośrednio u księdza Tomasza w niedzielę po Eucharystii (kontakt internetowy wykluczony).

W niedzielę 23 września po każdej Mszy Świętej odbędzie się w parafii duchowa adopcja kandydata do bierzmowania.

Powrót do listy